etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -koulutus käynnistyy Mikkelissä

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti aloittaa Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hankkeessa Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -koulutuksen. Koulutus toteutetaan kevään teoriapäivinä, kasvukauden maastokoulutuksina ja tilakohtaisina kartoituksina. Tavoitteena on, että koulutusten ja kertyvän tiedon myötä keväällä 2014 on mahdollista laatia tilakohtainen ”Maatilan ympäristönhoidon ja luonnonsuojelun käsikirja”.Laadittavaa tilakohtaista ympäristönhoito- ja luonnonsuojelusuunnitelmaa on mahdollista hyödyntää myös markkinointimielessä. Koulutuskonaisuuteen kuuluu myös opintomatka Ranskaan.

Pääteemoja koulutuksessa ovat maatilan alueen vesitalous, monimuotoisuus, ekologinen infrastruktuuri, eliöiden ja kasvien tunnistus sekä viljelytoimenpiteet ja ympäristö. Lisäksi kasvukauden aikana järjestettävillä maastokäynneillä opetellaan löytämään ja tunnistamaan maatilojen monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ylläpidettäviä kohteita ja niiden tärkeää lajistoa. Kevään etenemisen mukaan tutustutaan ensin muuttolintuihin ja viljelymaiden pesimälinnustoon. Kesäkauden edetessä ovat vuorossa luonnonkasvit, hyöty- ja haittahyönteiset sekä viljelysmaiden tärkeimmät rikkakasvit.
Keväällä ja alkukesällä 2014 ovat vuorossa tilakohtaiset koulutukset, jotka tukevat ”Maatilan ympäristönhoidon ja luonnonsuojelun käsikirjan” laatimista.

Koulutuskokonaisuus käynnistyy teoriapäivällä 21.2.2013 Ruralia-instituutissa Mikkelissä (Lönnrotinkatu 7, luokka 1004). Päivän kouluttajia ovat projektisuunnittelija Anne Piirainen ja projektipäällikkö Aana Vainio Ruralia-instituutista, professori Laura Alakukku Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitokselta, erityisasiantuntija Janne Heikkinen TEHO Plus -hankkeesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, asiantuntija Anu Koistinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja tutkija Mari Räty MTT Maaningasta.

21.2.2013 koulutuksen ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/pdf/Maatilan_ympariston_hoitokoulutus_21022013.pdf

Koulutukseen voi vielä ilmoittautua mukaan osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40244/lomake.html

Seuraavat teoriapäivät toteutetaan 6.3.,19.3., 9.4. ja 23.4.2013. http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/pdf/Maatilan%20ympäristöhoitokoulutus.pdf

Lisätietoja: Aana Vainio, aana.vainio(at)helsinki.fi, p. 050 415 1163.«Takaisin uutisiin
Aikaisemmat kuukausiesittelyt
Tietoa sähköpostiisi
Valokuvakilpailu »
Envolwe project »
Vetovoima
LUMAKO-hanke »
Marjatapahtuma »
Green Care -päivät 2014
LT-INNO -hanke »
Luonnontuotepäivät 2014
Connect-VET project »
 
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry